Nymphaea ” Siam Pink 2″ – Водна лилия “Siam Pink 2” – Номер 35

Патентована водна лилия
Най-поразителното в тази водна лилия, разбира се, е цветът – тя е бяло-розова с ярко изразени розови връхчета.
Цветът на тази водна лилия има формата на купа и лесно израства до 12 см. височина. Лилията има специфичен аромат.
Листата на тази лилия първо са кафеви със зелени петна, а по-късно стават зелени с кафяви петна. Те са кръгли и имат затворен синус. Листът бързо достига размер между 12 и 15 см.
Най-добре е растението да се постави на дълбочина между 30 и 60 cm. Бързо заема квадратен метър водна повърхност.

Цена 100 лв.