Typha – Декоративен папур – номер 2

Декоративният папур е тревисто, многогодишно растение с презимуващо коренище. Израства на височина от 1.00 до 1.50 м.
Има изправени и дълги лентовидни листа.
Слънчевото място е подходящо за него, но се развива добре и на сенчесто.
Декоративния папур е подходящ за създаване на ефекни групи в периферията на вашето езеро.

Цена 5 лв. и 10 лв.